Dobrej jako­ści znak fir­mowy (tzw. logo) zapewnia roz­po­zna­wal­ność przedsiębiorcy na rynku, pomaga zmak­sy­ma­li­zo­wać suk­ces firmy i dać jej realną prze­wagę nad konkurencją. Dlatego też logo częstokroć sta­no­wi jedną z naj­więk­szych war­tości firmy, symbolizując jej jakość, war­tość i auten­tycz­ność w umy­śle każ­dego klienta. Dobry pomysł na logo wymaga połączenia kreatywności z umiejętnościami twórczymi oraz z graficznymi. Ponieważ w swej codziennej pracy wykorzystuję te trzy umiejętności, projektowanie logo jest jednym z głównych nurtów mej działalności artystycznej (twórczej).

Wszystkie treści i projekty zawarte na stronie internetowej są autorstwa Eweliny Czeberkus - Poniewiera i są chronione prawami autorskimi, jak również przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Opiekę prawną w zakresie ochrony praw autorskich sprawuje Ciechanów. Radca Prawny Rafał Szwejkowski, nr wpisu na listę radców prawnych: OL-1310, ul. Gałczyńskiego 3, 06-400 Ciechanów

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, funkcjonalnych, itp. Więcej informacji o plikach cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close